Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze

W czwartek 16 listopada rozpoczęło się na Jasnej Górze XXVIII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich. Jest to cykliczne spotkanie dyrektorów i przedstawicieli szkół katolickich działających w naszym kraju. Zmiany w systemie oświaty jakie zostały wprowadzone w szkolnictwie od roku szkolnego 2017/2018 wniosły wiele dobrego, ale placówki edukacyjne nie uniknęły też problemów. Forum jest okazją do przedyskutowania wszystkich niejasności i wymienienia się doświadczeniami. O forum mówi jeden z organizatorów ks. Zenon Latawiec, przewodniczący Rady szkół Katolickich:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/1forum.mp3]

Miejscem spotkań Forum Szkół Katolickich jest jasnogórski klasztor. Miejsce wyjątkowe, ponieważ Matka Boża Jasnogórska jest patronką Forum:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/11/2forum.mp3]

Trzydniowe obrady Forum zakończą się w sobotę 18 listopada. W programie obrad znajdują się m. in. prelekcje na temat stanu szkół katolickich po reformie oświaty czy też omówienie wybranych problemów prawnych stanowiących wyzwania dla tożsamości szkoły katolickiej i funkcjonowania zgodnie z prawem. Jedną z najważniejszych części Forum będzie Akt zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej.

ZD