„Galeria” 67 już wydana

Poezja, proza, szkice, recenzje, eseje, felietony, humoreski, fraszki czy satyra… To i o wiele więcej można znaleźć w kwartalniku „Galeria”, czyli częstochowskim magazynie literackim Towarzystwa Galeria Literacka.

To właśnie wydanie najnowszego, 67 numeru kwartalnika było powodem i okazją do zorganizowania spotkania członków Towarzystwa, odpowiedzialnych za powstawanie publikacji. Barbara Strzelbicka, sekretarz redakcji częstochowskiego magazynu zapewnia, że popularyzuje on często dotąd nieznaną literaturę, po którą warto sięgnąć:

„Galeria” pozwala promować szeroko pojętą kulturę, dając również autorom możliwość wypowiedzi. – Pisząc, chcemy przekazać nasze myśli innym ludziom, to nasz sposób na dialog z odbiorcami – dodała Barbara Strzelbicka:

Kwartalnik „Galeria” można nabyć w księgarni-antykwarni „Niezależna” przy ul. Kopernika w Częstochowie.

BNO

 

Galeria: Radio Fiat/BNO

„Galeria” 67 już wydana