GDDKiA odpowiada za 5 proc. dróg publicznych

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie danej drogi w okresie zimowym i letnim, jej stan techniczny, przebudowę lub rozbudowę? Odpowiedź jest niezwykle istotna dla użytkowników dróg, a niestety nie wszyscy wiedzą, która instytucja odpowiada za daną kategorię dróg publicznych w Polsce. Poniżej przypominamy i rozwiewamy wątpliwości.

Droga publiczna w Polsce
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, drogą publiczną jest droga, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Łączna długość dróg publicznych w Polsce liczy ponad 430 tys. km i dzieli się na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. To właśnie od zarządcy danej drogi kierowcy mogą dochodzić odszkodowania za uszkodzenie pojazdu wywołane np. przez zniszczoną nawierzchnię, czy też zgłaszać problemy z utrzymaniem drogi.

Zarządcy dróg w Polsce
Dzięki ustawie o drogach publicznych wiemy, że zarządcą dróg krajowych (w tym dróg szybkiego ruchu, czyli ekspresowych i autostrad) jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dróg wojewódzkich zarządy poszczególnych województw, dróg powiatowych zarządy powiatów, a wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast odpowiedzialni są za drogi gminne.

Wyjątkiem są drogi w granicach miast na prawach powiatu, których mamy 66. Za wszystkie drogi publiczne, także krajowe (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) leżące w granicach takich miast odpowiada prezydent tego miasta. Drugim wyjątkiem są odcinki autostrad płatnych zarządzane przez koncesjonariuszy. W efekcie GDDKiA odpowiada za sieć ok. 18 tys. km dróg krajowych, stanowiącą niespełna 5 proc. dróg publicznych w Polsce.

Zarządca drogi – przywilej i obowiązek
Każdy zarządca drogi odpowiedzialny jest nie tylko za budowanie nowych tras, ale przede wszystkim za utrzymywanie istniejących dróg i całej infrastruktury drogowej, takiej jak chodniki, sygnalizacja świetlna, obiekty inżynierskie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. słupki, azyle, separatory ruchu, zapory drogowe). Właściwe zarządzanie drogami przekłada się na bezpieczeństwo podróżujących nimi osób.

Informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych
W GDDKiA działają Punkty Informacji Drogowej, które zbierają dane o stanie dróg krajowych i przekazują je ich użytkownikom oraz mediom. Informacje umieszczane są także na stronie internetowej drogi.gddkia.gov.pl. Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych, przydatne szczególnie w okresie zimowym, podawane są również pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111.

GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym może podejmować również działania prewencyjne, takie jak posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu.

Kierowco – chcesz przejechać – przepuść
Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Odśnieżanie można prowadzić jednym pługiem lub zespołem pługów. Prędkość pojazdów uzależniona jest od stanu drogi oraz panujących warunków atmosferycznych. Zwykle poruszają się z prędkością ok. 40-50 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę - bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak Policja czy służba zdrowia niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.

Dlatego apelujemy o przepuszczanie takich pojazdów. Utrudnianie im pracy, np. poprzez nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg.

Pamiętajmy też, że akcja zimowego utrzymania dróg może złagodzić skutki zimy, ale ich całkowicie nie zlikwiduje.

Źródło: GDDKiA