I Jurajski Festiwal Społeczności PaT

42-286848

„I Jurajski Festiwal Społeczności PaT” programu realizowanego przez Komendę Główną Policji „Profilaktyka a Ty” został rozstrzygnięty. Uczestniczyło w nim sześć grup reprezentujących trzy województwa: śląskie, opolskie oraz łódzkie. Każdy z uczestników otrzymał medal z symbolem festiwalu, a lider grupy pamiątkową statuetkę. Statuetki otrzymali także: autor festiwalu – były Komendant Główny Policji gen. Tadeusz Budzik, i autor programu PaT – insp. Grzegorz Jach.
Organizatorami festiwalu była Komenda Miejska Policji w Częstochowie, Stowarzyszenie Generałów RP, Prezydent Miasta Częstochowy, Śląska Grupa Wojewódzka IPA oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie. Na scenie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łukasińskiego w Częstochowie swój program przedstawiło sześć grup z: Sieradza, Opola, Strzelec Opolskich, Lublińca, Orzesza-Ornontowic oraz Częstochowy. Dodatkowo przed galą finałową swój program zaprezentowały dzieci ze szkoły podstawowej numer 53 w Częstochowie, które zostały nagrodzone statuetką społeczności PaT. Każda z grup uczestniczących w festiwalu otrzymała symboliczną statuetkę festiwalu oraz pamiątkowe medale.