Idźcie i głoście – 26. Sympozjum dla księży na Jasnej Górze

web_sympozjum_ksieza_as

Od wczoraj (23 stycznia) na Jasnej Górze, w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II, trwa 26. Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych Seminariów i Spowiedników Kapłańskich. Spotkanie koncentruje się wokół trzech tematów pracy duszpasterskiej: Idźcie i głoście, Chrystus naszym Królem, jubileusz 100-lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej.

– Przyjechałem na sympozjum, które ma za zadanie służyć pomocą księżom w formacji kapłańskiej. Do tej pory organizatorem tych sympozjów był ks. bp. Paweł Socha. Należy go podziwiać, bo on to sympozjum połączone z rekolekcjami kapłańskimi nosił w sercu, pielęgnował. Tematy sympozjum wiążą się z zagadnieniami aktualnej pracy duszpasterskiej w Kościele. Podejmujemy je na porannych rozmyślaniach, modlitwie brewiarzowej czy podczas konferencji jakie głoszone są przez zaproszonych na sympozjum prelegentów – mówi ks. Tomasz Rusiecki, ojciec duchowny kapłanów diecezji kieleckiej i Dyrektor Krajowy Unii Apostolskiej Kleru.

Podczas Sympozjum księża z całej Polski mają okazję nie tylko wspólnie modlić się i dzielić doświadczeniem niełatwej misji jaką jest bycie rekolekcjonistą, spowiednikiem kapłańskim czy ojcem duchownym w seminarium, ale mogą również nabyć pomoce duszpasterskie z dziedziny homiletyki czy teologii moralnej.

– Proponujemy szczególnie kilka książek przydatnych w formacji własnej. Zapraszamy do nabywania serii Jak zadbać o swoje sumienie? Księża najbardziej interesują się nowościami z dziedziny homiletyki. Zawsze też sięgają po kwartalnik Homo Dei – tłumaczy Paulina Lenar.

Sympozjum bp. Paweł Sowa – biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej rozpoczął wraz z kapłanami z całej Polski przybyłymi na spotkanie od modlitwy hymnem do Ducha Świętego, aby to On prowadził ten czas i przynosił owoce dla duszpasterzy. Za tegoroczne Sympozjum odpowiada ks. Wojciech Rzeszowski z archidiecezji gnieźnieńskiej, który był ojcem duchownym w seminarium w Gnieźnie, a także później rektorem tej placówki. Obecnie jest on dyrektorem Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie i sekretarzem do spraw duchowieństwa przy Konferencji Episkopatu Polski.

Sympozjum potrwa na Jasnej Górze do 26 stycznia.

AS