Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 w AJD

inauguracja

Są parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta, władz kościelnych, rektorzy i prorektorzy innych uczelni z Częstochowy, Polski i Europy, dyrektorzy instytucji kultury i oświaty. Bp Antoni Długosz w swoim wystąpieniu apelował do kadry naukowej i studentów o „utrzymanie stałej wrażliwości na prawdę”. Goście życzyli rychłego powstania – także w oparciu o Akademię im. Jana Długosza – uniwersytetu w Częstochowie. Tegoroczna inauguracja jest 45. w historii, w szczególnym roku jubileuszu 600-lecia urodzin patrona uczelni.

Rektor, dziękując za życzliwe słowa wobec Akademii,  przypomniał,  że mury uczelni opuściło już ponad 60000 absolwentów.  Uczelnia otrzymała kolejne uprawnienia do nadawania tytułu doktora – tym razem  w dziedzinie językoznawstwa . Jest to kolejny krok w stronę uniwersytetu.  W poprzednim  roku akademickim pracownicy naukowi uczelni otrzymali 5 tytułów profesorskich, 8 tytułów doktora hab., 8 tytułów doktora