Informacje Tauronu o przerwach w dostawie energii elektrycznej

 

TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Częstochowa Miasto informuje, że w poniedziałek szóstego marca wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej, wynikające z konieczności przeprowadzenia pilnych prac na urządzeniach elektroenergetycznych. Przerwy w dostawie prądu obejmą: ul. Kozielewskiego numery 5/7, 9, 9a, ul. Okólną numery 3, 5, 7, 11 i garaże, ul. Słonimskiego numery 3/9, 4, ul. Wysockiego numery 7/9, 11/15, 30a, ul. Sikorskiego 4/6 – Pawilon, Al. Jana Pawła II 106w godzinach od 7:30 do 9:30 i od 13:00 do 16:00; ul. Ikara od numeru 278 do 286 oraz numery 290, 295 i Kościół w godzinach od 8:00 do 14:30 oraz ul. Gajową od numeru 15 do 47 oraz numer 42, ul. Bukową od numeru 21 do 39 i od 24 do 36 w godzinach od 10:00 do 15:00.

TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Częstochowa Miasto przeprasza za niedogodności wynikające z braku dostawy energii elektrycznej i ewentualne zmiany czasu trwania przerw.