„Dzielnicowy bliżej nas” w Urzędzie Gminy w Gomunicach

1 marca w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” w Urzędzie Gminy w Gomunicach został otwarty Punkt Przyjęć Interesantów. Punkt został utworzony na wniosek mieszkańców gminy. Interesanci będą przyjmowani przez dzielnicowego – asp. Emila Wilka w pokoju nr 113, w każdy wtorek od godziny 12.00 do godziny 16.00.
Dzielnicowy często nazywany jest policjantem „pierwszego kontaktu” dlatego, że to on dba o bezpieczeństwo mieszkańców w wyznaczonym rejonie służbowym. Każdy może się do niego zwrócić o pomoc i poradę prawną, każdy może przekazać dzielnicowemu ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dzielnicowy pomaga mieszkańcom danego rejonu w szerokim zakresie. Doświadczenie pokazuje, że do dzielnicowego przychodzą osoby dotknięte przemocą, osoby uzależnione od różnych substancji odurzających, przychodzą po pomoc członkowie ich rodzin, osoby mające tzw. problemy sąsiedzkie, osoby szukające porad i wskazówek w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, rozwiązania problemów małżeńskich czy wychowawczych.
Pamiętajmy, że wspólne działania Plicji i społeczeństwa pozwalają skutecznie zapobiegać i zwalczać przestępczość.
Przypominamy, że dane dotyczące poszczególnych dzielnicowych możemy znaleźć na stronach poszczególnych komend lub przy pomocy „Moja komenda”.