Kolejna edycja projektu „Młodzi-Kreatywni” dobiegła końca

mlodzi_kreatywni_web

13 czerwca w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie podczas uroczystej gali podsumowano kolejną, trzecią już edycję Projektu Informacyjno-Promocyjnego „Młodzi-Kreatywni”. Akcja realizowana była w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzenia Nowych Miejsc Pracy w Częstochowie na lata 2013-2018.

Głównym punktem wczorajszej gali było wręczenie nagród dla laureatów konkursów, jakie zorganizowano w ramach trwającej akcji. Było ich 5 i mogli do nich przystąpić uczniowie, jak i całe szkoły oraz konkretne projekty. Pierwszym z nich był konkurs „Mój pomysł na firmę”. W tej kategorii wpłynęły 23 zgłoszenia. Zadaniem uczniów było stworzyć biznesplan, a następnie przedstawić go komisji konkursowej. I miejsce ex aequo zajęli Piotr Siwek oraz Karolina Frmus. W ramach projektu „Młodzi-Kreatywni” mogli wykazać się także nauczyciele. Ich zaproszono do konkursu „Mój pomysł na lekcję przedsiębiorczości”. I miejsce w tej kategorii zdobyła Joanna Muszewska z Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie. Kolejną możliwością dla uczniów, aby zdobyć cenne nagrody był konkurs „Kreujemy swoją przyszłość”. W sumie w tych zmaganiach wzięło udział blisko 100 uczniów, którzy zgłaszali swoje prace w trzech kategoriach: plastycznej, literackiej i filmowej. I miejsce w kategorii plastycznej zajęła Julia Ujma z Gimnazjum nr 18. W kategorii literackiej najlepszą okazała się być Marta Mrowiec z Gim 16. Zaś wedle ocen jurorów filmowe pokazanie przyszłości udało się Klaudii Cieślak z Zespołu Szkół im. B. Prusa. Doceniono podczas gali również zaangażowanie poszczególnych placówek dydaktycznych. I tak nagrodę dla najaktywniejszej szkoły w kategorii gimnazja zdobył Zespół Gimnazjów im. J. Piłsudskiego, zaś w kategorii szkoły średnie Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych.

Dla nauczycieli koordynatorów zaangażowanie w projekt było niezwykle ważne, bo dostrzegają konkretne owoce celu jaki zakładał projekt, tłumaczy Sylwia Szrajber-Kobyłkiewicz, koordynatorka z Zespołu Gimnazjów im. J. Piłsudskiego: Celem strategicznym było pobudzenie i rozwijanie kreatywności wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz zachęcenie młodych ludzi do przedsiębiorczości. Projekt zakładał zachęcanie uczniów do zainteresowania się przedsiębiorczością, ukazywał korzyści, jakie mogą płynąć z założenia własnej działalności gospodarczej, a także miał na celu budowanie świadomości, postaw proprzedsiębiorczych oraz wzmocnienie zainteresowania się przedsiębiorców współpracą z placówkami oświatowymi. 

Także sami uczniowie widzą, że nauka w taki sposób może przynieść pozytywne rezultaty. Lekcja przedsiębiorczości pokazana teatralnie? Czemu nie! Podczas gali nagrodzono i pokazano takie właśnie projekty. W tej kategorii zwyciężyło Gimnazjum nr 20. Dowiedziałyśmy się o projekcie w szkole. Myślimy, że takie warsztaty pomogą w wyborze dalszej drogi. Czas przyniesie. Najciekawsze były dzisiejsze przedstawienia, które miały jasny przekaz i przy okazji były zabawne – wyliczają Martyna i Natalia, uczestniczki projektu biorące udział w gali.

Projekt „Młodzi-Kreatywni” realizował Wydział Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy z udziałem: Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie – Centrum Aktywizacji Zawodowej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Politechniki Częstochowskiej, Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie, Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Młodzieżowej Rady Miasta, Wydziału Kultury, Promocji i Sportu oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczestniczące w Projekcie „Młodzi-Kreatywni”, Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie, Loży Częstochowskiej Business Centre Club i Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie. Partnerzy już planują kolejne edycje. Chcemy promować obszary naszego miasta, strefy ekonomiczne, bo miasto ma ogromny potencjał. Połączenie potencjału młodzieży i miasta to mieszanka wybuchowa w bardzo dobrym stylu – zaznacza Anna Mielczarek, podinspektor w Centrum Obsługi Inwestora.

Do projektu „Młodzi-Kreatywni” zgłosiło się 13 częstochowskich szkół, w tym 8 szkół ponadgimnazjalnych oraz 5 gimnazjów. Na zakończenie gali uczestnicy i partnerzy projektu obejrzeli spektakl „Trener życia” w reżyserii Wojciecha Malajkata.