Kolejne inwestycje drogowe w województwie śląskim

źródło fot.: GDDKiA w Katowicach

Do najważniejszych przygotowywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach inwestycji w woj. śląskim należą m.in. około 65-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11, od granicy z woj. opolskim do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z autostradą A1, oraz odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78. Równie ważne komunikacyjnie są inwestycje z rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100). W województwie śląskim powstanie ich pięć o łącznej długości prawie 50 km.

S11 granica woj. opolskiego i śląskiego – autostrada A1
Ten ok. 65-kilometrowy odcinek S11, od granicy z woj. opolskim do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z autostradą A1, jest w końcowym etapie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do wniosku o decyzję środowiskową (DŚU). W ramach prac projektowych, które rozpoczęły się w październiku 2018 r., przeprowadzono spotkania informacyjne z przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz społeczeństwem, na terenach, przez które przebiegają analizowane warianty planowanej drogi S11.
W listopadzie br. biuro projektowe przedłożyło GDDKiA wykonane opracowania projektowe. Obecnie dokumentacja podlega procedurze weryfikacji. Po przeprowadzeniu procedur oceny dokumentacji na posiedzeniach Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, pod koniec II kwartału 2022 r. GDDKiA planuje złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wniosek o wydanie DŚU. Uzyskana decyzja zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne projektowanej trasy. Następnie będzie można przystąpić do ostatniego etapu prac przygotowawczych, czyli opracowania Koncepcji programowej. Kolejnym krokiem będzie już realizacja inwestycji, która rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu finansowania.

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78
21 stycznia 2020 r. podpisana została umowa na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy wraz z materiałami do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia (Kromołów – Żerkowice) o długości ok. 7,7 km. W październiku 2021 r. ukończony został projekt budowlany. W listopadzie zostało przeprowadzane posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Natomiast w styczniu 2022 r. planowane jest posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID zostało zaplanowane na maj 2022 r. Zadanie to będzie realizowane w formule tradycyjnej. Zadanie przewidziano do realizacji w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych w latach 2023-2025.

Budowa obwodnic w ramach Programu budowy 100 obwodnic
Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia PB100. W województwie śląskim powstanie pięć obwodnic. Obwodnice Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46 oraz Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78 powstaną w systemie Projektuj i buduj. Pozostałe trzy – Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78 – w systemie tradycyjnym. Przyniesie to łącznie prawie 50 km nowych dróg krajowych.

Obwodnica Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78
27 listopada 2020 r. podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały do decyzji ZRID) dla budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78. Została opracowana koncepcja rozwiązań projektowych, dla której zostało przeprowadzone wspólne posiedzenie ZOPI oraz KOPI.
Obecnie trwają prace projektowe w zakresie opracowania projektu budowlanego. W III kw. 2022 r. planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID do Wojewody Śląskiego. Długość obwodnicy wyniesie ok. 13 km. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2023-2025.

Obwodnica Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78
25 listopada 2020 r. podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały do decyzji ZRID) dla budowy obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78. Została opracowana koncepcja rozwiązań projektowych, dla której zostało przeprowadzone wspólne posiedzenie ZOPI oraz KOPI.
Obecnie trwają prace projektowe w zakresie opracowania projektu budowlanego. Z uwagi na długotrwałe procedury administracyjne termin wykonania dokumentacji projektowej ulegnie wydłużeniu. W III kw. 2022 r. planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID do Wojewody Śląskiego. Długość obwodnicy wyniesie ponad 9 km. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2023-2025.

Obwodnica Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78
25 listopada 2020 r. podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały do decyzji ZRID) dla budowy obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78. Została opracowana koncepcja rozwiązań projektowych, dla której zostało przeprowadzone wspólne posiedzenie ZOPI oraz KOPI.
Obecnie trwają prace projektowe w zakresie opracowania projektu budowlanego. Z uwagi na długotrwałe procedury administracyjne termin wykonania dokumentacji projektowej ulegnie wydłużeniu. W III kwartale 2022 r. planuje się złożenie wniosku do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji ZRID. Długość obwodnicy wyniesie ponad 2 km. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2023-2025.

Obwodnica Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46
12 maja 2021 r. podpisano umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie DŚU wraz z uzyskaniem tej decyzji. Trwają prace projektowe związane z pierwszym etapem STEŚ oraz przeprowadzane są inwentaryzacje przyrodnicze. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2025-2028. Długość obwodnicy wyniesie niemal 11 km.

Obwodnica Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78
12 maja 2021 r. podpisano umowę na opracowanie STEŚ-R oraz materiałów do wniosku o wydanie DŚU wraz z uzyskaniem tej decyzji. Trwają prace projektowe związane z pierwszym etapem STEŚ oraz przeprowadzane są inwentaryzacje przyrodnicze. Przeprowadzenie procesu przygotowawczego dla budowy obwodnicy miejscowości Nakło Śląskie i Świerklaniec przewidziano w latach 2020-2024. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2025-2028. Długość obwodnicy wyniesie ok. 12 km.

Zrównoważony rozwój
Budowa nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej powinna iść w parze z modernizacją istniejącej sieci drogowej. Po budowie głównego krwiobiegu drogowego, jakim są autostrady i drogi ekspresowe, nadchodzi czas na dostosowanie istniejącej sieci drogowej do najwyższego poziomu bezpieczeństwa, komfortu podróży i wysokich standardów środowiskowych. Aby temu sprostać, już teraz trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa istniejących dróg ekspresowych
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi ekspresowej S1 znajdują się dwa zadania. Pierwsze to rozbudowa obu jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice – Lędziny. Drugie dotyczy odcinka S1 w Dąbrowie Górniczej. Trwa też postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dla rozbudów drogi ekspresowej S1 na trzech odcinkach: pomiędzy Sosnowcem a Mysłowicami, odcinka zaczynającego się węzłem Jęzor w Sosnowcu a kończącym przed węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach oraz od ul. Inwestycyjnej do węzła Jęzor.

Rozbudowa, przebudowa oraz inwestycje punktowe na istniejących drogach krajowych
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy pięciu odcinków DK78: Wodzisław – Rybnik, Nowa Wieś – Przeczyce, Niezdara – Tąpkowice, Przeczyce – Siewierz oraz Ślęzany – Lelów.
Na drodze krajowej nr 1 trwa projektowanie rozbudowy odcinka Brudzowice – Siewierz oraz dwóch zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu na sieci TEN-T: przebudowy odcinków Koziegłowy – Markowice oraz Siewierz – Podwarpie.
Projektowana jest również przebudowa DK94 na odcinku Pyskowice – granica miasta Zabrze, rozbudowa drogi krajowej nr 45 Zabełków – Roszków oraz Lelów – Nakło. Na etapie projektowania znajduje się także rozbudowa drogi krajowej nr 46 Janów – Lgoczanka oraz rozbudowa skrzyżowania DK52 w Czańcu z drogą powiatową nr 4479S relacji Czaniec – Roczyn – Andrychów. Szukany jest również wykonawca przebudowy skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlanej na skrzyżowaniu DK94 z ul. Okradzionowską w Sławkowie. Na przełomie 2021 i 2022 roku GDDKiA chce też ogłosić postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK45 z drogą wojewódzką nr 416 w Raciborzu.

Przebudowa obiektów inżynierskich
Trwa projektowanie przebudowy wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino nad drogą ekspresową S86 w Katowicach oraz budowa mostu przez rzekę Pilicę w ciągu DK78 w Szczekocinach.
W trwających podstępowaniach przetargowych szukani są wykonawcy projektów budowy wiaduktu w ciągu ul. Dzióbka nad drogą ekspresową S1 w Mysłowicach oraz mostu przez rzekę Młynówkę w ciągu drogi krajowej nr 52 w Kobiernicach. Trwa też postępowanie na projekt dwóch mostów nad potokiem Psary w ciągu drogi krajowej nr 86 w Będzinie-Łagiszy i dwóch mostów przez rzekę Pagor w ciągu drogi krajowej nr 86 w miejscowości Goląszka. W niedalekiej przyszłości zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji przebudowy wiaduktu tramwajowego nad DK86 w Będzinie.

Z dbałości o niezmotoryzowanych użytkowników dróg
Dwie z trzech projektowanych inwestycji, dedykowanych niezmotoryzowanym użytkownikom ruchu, zlokalizowanych jest na drodze krajowej nr 45. Pierwsza obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej w Raciborzu, druga ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego pomiędzy Roszkowem a Tworkowem. Trzecia inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego na DK42 Kleśniska – Parzymiechy – Grabarze.

Będzie ciszej
Projektowana jest budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK86 w Będzinie na wysokości ulic Hutniczej, Mickiewicza i Wolności. Prowadzone jest również postępowanie przetargowe dla zaprojektowania budowy ekranów akustycznych wraz z utworzeniem strefy ruchu uspokojonego na dwukilometrowym odcinku DK44 na przebiegu ulicy Gliwickiej w Mikołowie. Planowane jest także, na przełomie 2021 i 2022 roku, ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż S86 na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Wiązowej (rejon ul. Stalowej i ul. Dalekiej) w Sosnowcu.

źródło: GDDKiA w Katowicach