Kolejny etap rekrutacji do przedszkoli

dziewczynka-przedszkolak

24 kwietnia od godz. 8.00 została ponownie uruchomiona strona internetowa www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl dla Rodziców, na której mogą sprawdzić, czy dziecko kandydujące zostało zakwalifikowane do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego.

Rodzice, którzy nie logowali się do systemu tylko składali formularze zgłoszeniowe bezpośrednio w placówce, mogą uzyskać informacje w przedszkolu lub szkole, gdzie również znajdują się listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

W dniach 24 kwietnia – 5 maja rodzice dzieci zakwalifikowanych zgłaszają się bezpośrednio do placówki, do której kandydat został przypisany celem potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola lub oddziału przedszkolnego od 1 września 2015 r.

Termin składania potwierdzeń upływa 5 maja. Brak potwierdzenia przez rodzica przyjęcia dziecka do placówki w ww. okresie jest jednoznaczny z rezygnacją z przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

8 maja o godz. 8.00, po wprowadzeniu wszystkich potwierdzeń dzieci zakwalifikowanych, zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Po tym czasie zostanie ustalony i podany do wiadomości termin rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, które będą dysponowały wolnymi miejscami.