Sympozjum Czcicieli Bożego Miłosierdzia 2015

dolina milosierdziaJuż w najbliższy weekend w Dolinie Miłosierdzia odbywać się będzie Sympozjum Czcicieli Bożego Miłosierdzia 2015. Hasło Sympozjum to: „Pallotyńska szkoła miłosierdzia Bożego. Historia, teraźniejszość i przyszłość” .

PROGRAM:
25 kwietnia 2015/sobota:
9.00 – śniadanie
10.00 – Eucharystia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem ks. prof. Czesława Parzyszka SAC – Warszawa
11.00 – kawa
11.30 – Referat: „<<(…) świadczymy całemu światu o Jego miłości i Jego miłosierdziu>> – prorocza misja osób konsekrowanych – ks. prof. Czesław Parzyszek SAC – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Warszawa
13.00 – obiad
15.00 – Godzina Miłosierdzia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
15.45 – Referat: „Na nowo odczytana Encyklika o Bożym Miłosierdziu” – ks. prof. Marian Kowalczyk SAC – Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów Ołtarzew
16.45 – kawa
17.00 – Referat: „Biblijny traktat o miłosierdziu” – ks. dr Sławomir Radulski SAC – Otwock
18.00 – kolacja
19.00 – 20.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu

26 kwietnia 2015/niedziela:
8.00 – Eucharystia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem ks. dr Andrzeja Partiki SAC – kustosz sanktuarium i sekretarz ds. Miłosierdzia Bożego
9.00 – śniadanie
10.00 – Referat: „<<Mężczyzną i niewiastą stworzył ich>> – teologia ludzkiego ciała św. Jana Pawła II” – ks. dr Sławomir Kunka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Lublin
11.00 – kawa
11.30 – Referat: „<<Miłosierdzie znaczy przede wszystkim leczyć rany>>. Rodzina i miłosierdzie priorytetem posługi papieża Franciszka” – ks. Dariusz Przybyszewski SAC
11.50 – Działalność duszpasterska Doliny Miłosierdzia – ks. dr Andrzej Partika SAC
13.00 – Obiad
15.00 – Godzina Miłosierdzia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.