Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich na UJD

fot. www.krasp.org.pl

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) tworzą polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ostatnie obrady Konferencji odbyły się w gmachu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosz w Częstochowie. To spore wyróżnienie dla uczelni w roku, w którym obchodzi swoje 50-lecie – powiedział prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP i Rektor Politechniki Śląskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/KRASP_1.mp3]

Z uwagi na restrykcje spowodowane pandemią SARS-COV-2 obrady KRASP nie mogły odbyć się w dotychczasowej formule. W budynku UJD zebrał się tylko trzon Konferencji, a reszta uczestników była obecna za pomocą technologii internetowych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/KRASP_2.mp3]

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych – członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 107 szkół wyższych, w tym 10 uczelni niepublicznych. Ponadto, 9 szkół ma status uczelni stowarzyszonych.