Konkurs dla służb ratowniczych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs, w którym dofinansowanie mogą otrzymać projekty służące wzmocnieniu potencjału służb ratowniczych poprzez wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Uprawnione podmioty, czyli jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz organizacje pozarządowe od 30 kwietnia do 31 maja br. będą mogły składać projekty.

Kwota z RPO WSL przeznaczona na dofinansowanie projektów to nieco ponad 2,1 mln zł.

W konkursie obowiązuje zasada, że jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, jak również obowiązuje ograniczenie w stosunku do podmiotów, które otrzymały już dofinansowanie na ten cel w naborze prowadzonym w ubiegłym roku. Wtedy dofinansowanie otrzymało 19 projektów w ramach tej samej co obecnie planowanej alokacji na konkurs.