Kopiowanie dowodu tożsamości surowo wzbronione!

12 lipca wejdą w życie znowelizowane przepisy regulujące udostępnianie m.in. dokumentów potwierdzających tożsamość. To kolejne z następstw rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli popularnego RODO.

Praktykowanie powielania dokumentów powszechne jest w wielu sektorach bankowych i usługowych, np. przy udzielaniu pożyczek gotówkowych czy wynajmowaniu pokoi hotelowych. Nowe prawo nie odnosi się jedynie do dowodów osobistych, mówi Wojciech Krogulec, Miejski Rzecznik Konsumentów Urzędu Miasta Częstochowy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/1_WOJCIECH_KROGULEC_11_07_2019.mp3]

Prawo nie zabrania pobierania danych np. poprzez ich spisanie. Przy wdrażaniu ustawy w życie, zasadność jej respektowania kwestionowały banki, których zdaniem kopiowanie dokumentów tożsamości przy świadczeniu usług finansowych wynika prosto z litery prawa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/2_WOJCIECH_KROGULEC_11_07_2019.mp3]

Jednoznaczna pozostaje też kwestia pozostawienia dokumentu tożsamości pod zastaw w przypadku wypożyczenia np. sprzętu sportowego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/3_WOJCIECH_KROGULEC_11_07_2019.mp3]

Ustawa o dokumentach publicznych została przyjęta w listopadzie ubiegłego roku. Na jej mocy wchodzą przepisy o respektowaniu i karaniu za sporządzanie replik dokumentów publicznych, w których to ramach mieszczą się dowody potwierdzające naszą tożsamość. Nieprzestrzeganie przepisu będzie grozić karą nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

BNO