Kwarantanna, a prawo do zasiłku

Kwarantanna, a prawo do zasiłku

Fot. pacjent.gov.pl

Jeśli jesteś na kwarantannie, masz prawo do zasiłku chorobowego. Świadczenia wypłaca pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. W zależności od sytuacji można otrzymać wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy.

Podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem stanowi decyzja o kwarantannie lub też izolacji wydana przez Granicznego lub też Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. O tym, kto może uzyskać świadczenie oraz co należy zrobić, aby je otrzymać mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/1_kwarantanna_Kopczynska_12_10_2020.mp3]

Ze względu na stan zdrowia osoby poddanej kwarantannie lekarz może wydać orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy. Dokument jest podstawą do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby. Dodatkowo zasiłek opiekuńczy przysługuje jednemu z rodziców, który opiekuje się dzieckiem poddanym izolacji.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/2_kwarantanna_Kopczynska_12_10_2020.mp3]

Od 1 kwietnia bieżącego roku osoba poddana obowiązkowej kwarantannie na podstawie decyzji inspektora sanitarnego odbywa ją razem ze współlokatorami, którzy również mają prawo do świadczeń z tytułu choroby. W celu ich otrzymania potrzebne jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. Należy je przekazać w ciągu 3 dni roboczych od jej zakończenia. Pracownik lub zleceniobiorca oświadczenie powinien złożyć u swojego pracodawcy.

Osoby, które dobrowolnie poddadzą się kwarantannie podejrzewając, że miały kontakt z osobą z koronawirusem, ale nie otrzymały zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie będą uprawnione do otrzymania świadczeń pieniężnych w razie choroby.

ABK/ZUS