Lepsze przewozy towarów koleją ze Śląska na Pomorze

Prace inwestycyjne związane z renowacją odcinka torowiska Chorzew Siemkowice – Wyczerpy (Częstochowa) minęły półmetek. Remonty stanowią drugi etap inwestycji, które mają zwiększyć możliwości przewozów towarowych koleją na linii nr 146, pomiędzy Śląskiem a portami w Trójmieście, Szczecinie i Świnoujściu.

Lepsze warunki dla przewozu ładunków mają zapewnić przebudowywane 23 obiekty inżynieryjne, m.in. 3 mosty i wiadukt. Modernizacja urządzeń sterowania oraz 20 przejazdów zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Podsumowaniem dotychczasowych prac była konferencja prasowa zorganizowana w środę, 10 lipca. Jak mówi Helmut Klabis, dyrektor częstochowskiego zakładu spółki PKP PLK S.A., prace były konieczne ze względu na ograniczenia wynikające ze złego stanu torowiska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/1_HELMUT_KLABIS_10_07_2019.mp3]

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ma wpłynąć na konkurencyjność dla innych środków transportu. Mowa tu m.in. o ciężarówkach poruszających się po zniszczonych drogach Częstochowy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/2_HELMUT_KLABIS_10_07_2019.mp3]

Pierwszy etap prac obejmował odcinek Wyczerpy (Częstochowa) – Brzeźnica. Na prawie 25 km trasie położono nowe tory i wymieniono sieć trakcyjną. Dobre warunki przewozu zapewniają także wzmocnione podtorze i system odwodnienia. Zdaniem Marka Styczyńskiego, kierownika kontraktu
z ramienia PKP PLK S.A., drugi etap prac jest równie rozbudowany i przyniesie widoczne korzyści:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/07/3_MAREK_STYCZYNSKI_10_07_2019.mp3]

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. opiewa na kwotę ponad 200 mln zł i współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Program w swoich założeniach ma umożliwić szybszą jazdę pociągów i podnosić poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

BNO