Lokalny Punkt Informacyjny, czyli jak pozyskać fundusze unijne

pife_header_logo-720x329

Wraz z początkiem 2015 roku przestały funkcjonować Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich zadania przejęły Lokalne Punkty Informacji Funduszy Europejskich. W Częstochowie taki punkt utworzony został przez Agencję Rozwoju Regionalnego w maju br.
– W Lokalnym Punkcie Informacji głównie – jak sama nazwa wskazuje – udzielmy informacji potencjalnym beneficjentom różnych programów finansowanych ze środków unijnych. O ile Regionalny Ośrodek skierowany był głównie na Europejski Fundusz Społeczny, tak w tej chwili Lokalny Punkt Informacji udziela informacji o możliwościach pozyskania środków z różnych funduszy europejskich – mówi Józef Wojtas z Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie.
W ramach Lokalnych Punktów Informacyjnych informacje można uzyskać drogą telefoniczną, podczas spotkań bezpośrednich w siedzibie danego punktu informacyjnego – w Częstochowie mieści się on przy al. NMP 24, podczas ogólnych spotkań informacyjnych i szkoleń, które najczęściej mają charakter tematyczny. Te odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w Parku Przemysłowo-Technologicznym przy ul. Wały Dwernickiego. – Oprócz tego staramy się dla mieszkańców subregionu północnego województwa śląskiego organizować tak zwane Mobilne Punkty Informacyjne. Robimy to wspólnie z włodarzami gmin (…). Każdy, kto chce – zarówno ci, którzy prowadzą przedsiębiorstwo, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych czy osoby prywatne, mieszkańcy danej miejscowości, którzy chcą pozyskać środki, przychodzą do nas z pytaniami – dodaje Wojtas.
Najczęściej interesanci pytają o środki na samozatrudnienie. Pytania te napływają zarówno od osób bezrobotnych, jak i pracujących, ale mających jednocześnie pomysł na własny projekt.

K. Kowal