Luki płacowe w centrum dyskusji

Przedstawiciele Komisji Europejskiej w Polsce spotkali się w weekend z częstochowskimi przedsiębiorcami, samorządowcami oraz aktywitami społecznymi. Na szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Kobiety w Centrum” omawiany był temat tzw. luk płacowych.

Różnice w zarobkach są zauważalne na wszystkich stanowiskach, w szczególności na szczeblach menedżerskich – podkreśliła Iwona Brzezowska, prezes śląskiego oddziału Stowarzyszenia „Kobiety w Centrum”. Spotkanie szkoleniowe na temat luk płacowych jest efektem współpracy Stowarzyszenia „Kobiety w Centrum” z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Stowarzyszenie od dwóch lat jest aktywne w mieście i powiecie, w ramach oddziału śląskiego. Iwona Brzezowska wyjaśniła, jakimi zagadnieniami zajmuje się stowarzyszenie:

9 lutego w Częstochowie spotkali się eksperci Team Europe Direct oraz specjaliści z zakresu prawa pracy. Na zamkniętym spotkaniu z lokalnymi przedsiębiorcami, samorządowcami i zaproszonymi gośćmi w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy omówione zostało, jakie zmiany w prawie staną się faktem, czy wyrównanie płac przynosi pozytywne efekty dla biznesu i jakie działania, zmierzające do równouprawnienia, będą realizowane w najbliższym czasie.

Adwokat Izabela Woźnicka zdradziła, jak obecnie wygląda sytuacja luk płacowych w Polsce:

Luka płacowa obliczana jest jako iloraz różnicy między wynagrodzeniem brutto mężczyzn i kobiet przez wynagrodzenie brutto mężczyzn. Podstawą do obliczenia luki płacowej może być przeciętne miesięczne wynagrodzenie, mediana wynagrodzeń lub przeciętna stawka godzinowa.

Fot.: Kobiety w Centrum