Bp Przybylski: Dobry Boże, dziękujemy Ci dziś za posługę bp. Teodora i bp. Stefana

Obaj żyli w czasach walki o niepodległość kraju i wolnej myśli. Byli strażnikami Słowa Bożego na ziemi. W intencji zmarłych częstochowskich biskupów, Teodora Kubiny oraz Stefana Bareły, modlono się 12 lutego w Archikatedrze Świętej Rodziny. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Przybylski.

Jak podkreślił biskup pomocniczy – obaj duchowni mieli jasno nakreślone zadania od Boga, które potrafili rozpoznawać i konsekwentnie dążyli do ich realizacji:

W homilii bp Przybylski wyjaśnił, że duchowieństwo nie jest wybierane w Kościele przez ludzi, a przez Trójjedynego Boga. Nawet Jezus, zanim wybrał 12 apostołów, modlił się do swego Ojca w Niebie:

– Biskupem się nie zostaje tylko dlatego, że ma się, magistra z teologii, doktoraty, że ma się jakąś wiedzę. To wszystko jest ważne. Ale tak jak kapłanem, taki biskupem zostaje się przez święcenia, przez święte namaszczenia i dlatego w każdym kapłanie przez namaszczenie jest jakaś moc Boga. – zaznaczył bp Przybylski i dodał:

Kaznodzieja podkreślił, że Kościół stoi na solidnym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Jednak na ową podstawę składają się również pasterze owego Kościoła, którzy sprawiają, że może się on wciąż wznosić:

Bp Stefan Bareła nazywany jest „człowiekiem maryjnym”. Całe życie wiernie służył Bogu i drugiemu człowiekowi. Hierarcha Kościoła Częstochowskiego powołał również do istnienia m.in.: Diecezjalne Studium Dokumentów Soborowych (dziś Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie). Utworzył też kilkadziesiąt parafii, szczególnie w Zagłębiu i Częstochowie. Zmarł 12 lutego 1984 roku. Miał również związek z Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie oraz Papieżem Polakiem, o czym opowiedział ks. Michał Cichoń, który wraz ze wspólnotą seminaryjną brał udział w Mszy św.:

Po Mszy św. bp Przybylski udał się na modlitwę do krypty biskupów częstochowskich. W Archikatedrze Świętej Rodziny spoczywają ciała bp. Teodora Kubiny, bp. Zdzisława Golińskiego, bp. Stefana Bareły, bp. Stanisława Czajki oraz abp. Stanisława Nowaka.

Kazanie bp. Przybylskiego:

Bp Przybylski: Dobry Boże, dziękujemy Ci dziś za posługę bp. Teodora i bp. Stefana