Odwołano pogotowie przeciwpowodziowe

Ze względu na ustabilizowanie się sytuacji lokalnych podtopień wywołanych silnymi i długotrwałymi opadami deszczu.

W związku z poprawą sytuacji hydrologicznej na terenie Częstochowy i obniżeniem poziomu wody w rzekach znacznie poniżej stanów ostrzegawczych, 12 lutego odwołano pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta. Podobną decyzję podjęły służby wojewody.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy prognozuje na najbliższe dni poprawę warunków hydrologicznych także w rejonie zlewni częstochowskich rzek.

Źródło: UM Czestochowa