Międzynarodowy Dzień Archiwów

Międzynarodowy Dzień Archiwów

Fot. Radio Fiat

Dzisiaj, 9 czerwca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Jego ideą jest podkreślenie misji i znaczenia archiwów dla zbiorowej pamięci narodów.

Do głównych zadań archiwów należy gromadzenie wszelkiego rodzaju akt, dokumentów i korespondencji. Materiały te muszą być jednak źródłem informacji o wartości historycznej. Wiele cennych dokumentów znajduje się także w Archiwum Państwowym w Częstochowie, o czym mówi Ewa Dubaj, kierownik oddziału.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/06/1_miedzynarodowy_Dubaj_09_06_2020.mp3]

Ewa Dubaj wyjaśnia też, w jaki sposób częstochowskie archiwum funkcjonuje w czasie pandemii.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/06/2_miedzynarodowy_Dubaj_09_06_2020.mp3]

Międzynarodowy Dzień Archiwów ustanowiono w 2007 roku podczas sesji Międzynarodowej Rady Archiwów. Obecnie w skład polskich archiwów państwowych wchodzi 30 placówek o zasięgu regionalnym oraz trzy archiwa centralne: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe.

ABK