Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

Dzisiaj, 5 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012 r. Dzień został wybrany nieprzypadkowo – 5 września przypada rocznica śmierci św. Matki Teresy z Kalkuty, która niestrudzenie pracowała nad pokonaniem ubóstwa i cierpienia najbiedniejszych na świecie.

Obchodzenie Międzynarodowego Dnia Dobroczynności ma służyć wzmocnieniu i zwiększeniu odpowiedzialności społecznej wśród nas wszystkich. Ten dzień jest też znakomitą okazją by przypomnieć ludzi czy organizacje, które poświęcają się dla potrzebujących. Jedną z takich instytucji jest Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, która prowadzi szereg placówek i działań mających służyć osobom ubogim, starszym, samotnym czy niepełnosprawnym. Są to m.in. Schronisko dla bezdomnych kobiet OAZA, Dom Samotnej Matki, Schronisko dla mężczyzn, Świetlica środowiskowa, Dom pomocy społecznej czy jadłodajnie dla ubogich. – Wiele projektów jest też realizowanych dla uchodźców z terenów objętej wojną Ukrainy – mówi Paulina Gradek z częstochowskiej Caritas:

Osoba z niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, długotrwale bezrobotna, z zaburzeniami psychicznymi czy samotna potrzebuje drugiego człowieka, uwagi, ciepła i wsparcia. Takiej pomocy może doświadczyć również w placówkach prowadzonych przez Ruch Dobroczynny Betel, istniejący od 1990 roku. Podstawowym celem i przesłaniem Betel jest towarzyszenie człowiekowi słabemu i ubogiemu, a przez to praca nad wewnętrznym rozwojem osoby posługującej. – Głównym charyzmatem Betel jest towarzyszenie osobom niepełnosprawnym i chorym – mówi Andrzej Kalinowski, założyciel Ruchu:

Jest wiele sposobów angażowania się w dobroczynność. Można np. włączyć się w działania jakiejś organizacji charytatywnej lub samemu zorganizować wydarzenie, którego celem będzie wsparcie potrzebującej osoby czy instytucji. Pomagać można bez względu na wiek i zasobność portfela. Pamiętajmy – dobro powraca.