MOPS: dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

niepełnosprawni

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oferuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w uzyskaniu wyższego wykształcenia dla osób niepełnosprawnych. Tego typu pomoc ma na celu sfinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie).
Adresatami pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II są osoby niepełnosprawne, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz pobierające naukę w którejś ze szkół wymienionych powyżej.
Wnioski o pomoc finansową w ramach programu składać mogą osoby spełniające kryterium docelowe w terminie od 1 września do 10 października br. Druki dostępne są w Sekcji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym częstochowskiego MOPS-u oraz na stronie internetowej: www.mops.czestochowa.pl.

źródło: foto: www.mops.czestochowa.pl