Nagrody dla zdolnych uczniów czekają

szkoła

Jeszcze tylko miesiąc, do 21 listopada, można składać wnioski o przyznanie Nagrody Miasta Częstochowy dla uczniów uzdolnionych artystycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Nagroda może trafić do uczniów zamieszkałych na terenie miasta, uczęszczających do częstochowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz artystycznych.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać częstochowskie szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne podmioty mające osobowość prawną, mogące udokumentować działalność wspierania i rozwijania zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.

Wnioski i regulamin dostępne są na stronie www.czestochowa.pl. Wnioski należy składać do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.