Nagrodzić ambasadorów kultury

nagrody

Jeszcze tylko do 30 czerwca można zgłaszać kandydatury do Nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury za rok 2016.  Nagrody te przyznawane są w raz w roku i otrzymują je ci, którzy mają szczególne osiągnięcia w twórczości, promocji i ochronie kultury w wybranych dziedzinach. Może to być literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, a także ochrona i promocja kultury.

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy przypomina, że nagrody mogą być przyznane na podstawie oceny całokształtu działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu. Kandydatury mogą zgłaszać zarówno instytucje kultury, szkoły artystyczne, związki i stowarzyszenia twórcze jak i osoby fizyczne.

Zgłoszenia należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta pok. 3, przy ul. Śląskiej 11/13 do 30 czerwca. Wniosek powinien zawierać dane osobowe kandydata zgłoszonego do nagrody, dane o dorobku twórczym lub artystycznym, wskazanie za jakie osiągnięcia nagroda ma być przyznana, a także uzasadnienie zgłoszenia kandydatury. Wnioski można pobrać ze strony UM Częstochowy.