Należy zgłaszać obecność azbestu na posesjach!

azbest

Do 31 stycznia należy składać u włodarzy miast informacje o rodzaju, ilości i miejscu występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest. Z badań przeprowadzonych w 2009 roku, oraz corocznych aktualizacji wynika, że obecnie w Częstochowie materiały budowlane zawierające azbest znajdują się na ponad 600 posesjach.

Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest można pobrać w Urzędzie Miasta Częstochowy w pokoju nr 22 albo na stronie internetowej urzędu. W przypadku niewywiązania się przez właścicieli nieruchomości z tych obowiązków mają zastosowanie przepisy prawa ochrony środowiska – poinformowała Dorota Jabłońska z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy.

Azbest jest substancją szkodliwą. Jego włókna przenikają do dolnych dróg oddechowych, gdzie wbijają się w płuca. W wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory płuc o wysokiej złośliwości, pylicę azbestową, a także międzybłoniaki opłucnej i otrzewnej. W 1997 roku w Polsce wprowadzono zakaz sprowadzania produktów azbestowych na terytorium kraju, oraz produkcji i obrotu wyrobami azbestowymi.