Naprotechnologia szansą dla częstochowskich rodzin

Małżeństwa, lekarze, politycy oraz wielu zainteresowanych wzięło udział w konferencji dotyczącej tematu naprotechnologii, czyli metody monitorowania i utrzymywania zdrowia układu rozrodczego kobiet. Celem poniedziałkowej (24.06) konferencji była popularyzacja wśród małżeństw z Częstochowy i powiatu skutecznych metod wsparcia naturalnej prokreacji, pomoc w rozwoju Ośrodka Troski o Płodność „Vitae” w Częstochowie oraz edukacja o możliwościach leczenia niepłodności. Konferencja miała miejsce w siedzibie Archidiecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin „Nazaret”. 

Prezentację na temat rozpoznawania płodności metodą Creightona poprowadziła jej instruktor Ewa Słuszniak, która jako doradca w “Nazarecie” pomaga małżonkom poznawać i doceniać swoją płodność, a także towarzyszy kobietom i parom w rozwiązywaniu i wyjaśnianiu pojawiających się problemów z poczęciem dziecka:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/1_EWA_SŁUSZNIAK_24_06_2019.mp3]

Planowanie i rozpoznawanie płodności metodą Creightona jest powszechnie mylone ze stosowaną dawniej metodą kalendarzyka małżeńskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/2_EWA_SŁUSZNIAK_24_06_2019.mp3]

Jednym z organizatorów wykładów był ks. Robert Grohs, zastępca dyrektora Referatu Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Jego zdaniem poczęciu nowych istnień ludzkich zagraża wiele czynników:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/3_KS_ROBERT-GROSH_24_06_2019.mp3]

Podczas wydarzenia zostało oficjalnie uruchomione Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie im. św. Jana Pawła II. W ramach centrum został powołany m.in. Rzecznik Praw Rodzin, którym będzie Wojciech Kulawiak, wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej na ten temat mówi Adrian Skrzypczak, prezes Koła Częstochowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/4_ADRIAN_SKRZYPCZAK_24_06_2019.mp3]

Celem konferencji było też powstanie i realizacja projektu utworzenia „Częstochowskiego Centrum Troski o Płodność”. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie świetnie wpisuje się w obchody 100-lecia narodzin Jana Pawła II.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął abp Wacław Depo oraz senator RP dr Ryszard Majer. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Fiat i portal czestochowskie24.pl.

BNO