Nowe deklaracje – wyższe opłaty za śmieci

Fot. czestochowa.pl

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został uchwalony 8 marca bieżącego roku podczas sesji Rady Miasta w Częstochowie. Zmiana wynikła ze znowelizowanych we wrześniu ubiegłego roku przepisów ustawy o czystości i porządku w gminach.

Dokument narzuca m.in. obowiązek segregowania odpadów przez jednostki administracyjne. To z kolei przyczyniło się do podwyższenia opłat za gospodarowanie nimi – tłumaczy Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta Częstochowy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/06/1_OPLATY_ZA_SMIECI_18_06_2020.mp3]

Na podstawie nowelizacji ustawy Rada Miasta dokonała zmian w prawie obowiązującym na terenie Częstochowy. Dotyczą one zarówno nieruchomości zamieszkanych, niezamieszkanych (a generujących odpady komunalne) jak i tych, które należą do obu kategorii. Co dokładnie wnoszą te zmiany?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/06/2_OPLATY_ZA_SMIECI_18_06_2020.mp3]

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych, albo do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających w danej nieruchomości. Zdaniem Radnego Pawła Rukszy podwyżka cen za śmieci w Częstochowie jest nieuzasadniona, gdyż przedsiębiorstwo komunalne mogłoby lepiej zarządzać odpadami, a tym samym zwolnić miasto z tzw. opłaty marszałkowskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/06/3_OPLATY_ZA_SMIECI_18_06_2020.mp3]

Nowe ceny za gospodarowanie odpadami będą obowiązywać od 1 lipca bieżącego roku. Koszt odbioru segregowanych śmieci będzie kosztować każdego mieszkańca Częstochowy 29 zł, natomiast w przypadku ich nieselektywnego wyrzucania opłata podwoi się do 58 zł.

BNO