Nowe projekty dla bezrobotnych

PUP-Częstochowa

Osoby bezrobotne mogą skorzystać ze wsparcia w ramach nowych projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Ich wartość to ponad 3,5 mln zł.
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie realizuje projekt pn. „Oferta specjalna” w ramach programu specjalnego, który umożliwia elastyczne reagowanie na potrzeby klienta wymagającego niestandardowego wsparcia. Wobec wszystkich uczestników programu specjalnego stosuje się zarówno usługi jak i instrumenty rynku pracy wspierane przez elementy specyficzne. Projekt pn. „Oferta specjalna” przygotowany przez PUP Częstochowa adresowany jest do 249 osób bezrobotnych, szczególnie do osób, dla których ustalony został III profil pomocy lub znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia w postaci: szkoleń, staży oraz zatrudnienia w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych lub na refundowanych stanowiskach pracy. Element specyficzny zaplanowany w projekcie to premia motywacyjna dla osoby zatrudnionej po spełnieniu określonych w projekcie warunków lub ryczałt na dojazdy w przypadku odbywających staż. Wszyscy uczestnicy projektu obejmowani są także usługą doradczą wspierającą ich powrót do aktywności zawodowej.
Projekt pn. „Oferta specjalna” finansowany jest z Funduszu Pracy, a jego wartość to 3 213 940 zł.

PROJEKT PN. „BONY DLA MŁODYCH”
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie pozyskał dodatkowe środki – 403 400 zł – z rezerwy Funduszu Pracy na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Program pn. „Bony dla młodych” wspiera osoby młode do 25 roku życia (55 osób) w formie:
– bonów na zasiedlenie,
– bonów stażowych,
– bonów szkoleniowych.