Obchody święta Konstytucji 3 maja w Radomsku

W Radomsku, podobnie jak w wielu polskich miastach, odbyły się dziś miejskie uroczystości upamiętniające 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Konstytucja uchwalona w 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. W miejskich uroczystościach w Radomsku uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, powiatu, posłowie na Sejm RP Anna Milczanowska i Krzysztof Maciejewski, przedstawiciele środowisk kombatanckich, instytucji, partii politycznych, harcerze, nauczyciele i uczniowie radomszczańskich szkół oraz pozostali mieszkańcy miasta.

Uroczystości pod obeliskiem upamiętniającym 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja poprzedziła uroczysta Msza św. w Kolegiacie św. Lamberta. W intencji Ojczyzny i wszystkich rodzin Eucharystię sprawowali ks. proboszcz Antoni Arkit oraz ks. dr Mikołaj Węgrzyn, dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie. Po jej zakończeniu uczestnicy nabożeństwa w asyście pocztów sztandarowych przemaszerowali pod obelisk, gdzie odbyły się centralne uroczystości. Wstępem do państwowej części obchodów było odczytanie przez aktorów Miejskiego Teatru Źródło preambuły Konstytucji 3 Maja, następnie głos zabrał prezydent miasta Radomska Jarosław Ferenc.

– Zgromadziliśmy się dziś, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji, pierwszej europejskiej ustawy zasadniczej, która została przygotowana i opracowana przez wybitne umysły doby polskiego oświecenia. Opracowali ją ludzie, którym na sercu leżało dobro naszej Ojczyzny. Składamy dziś hołd twórcą Konstytucji 3 maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół prawdy, tolerancji i poszanowania drugiego człowieka (…) Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w miejskich uroczystościach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy częścią państwa i narodu – mówił do zgromadzonych prezydent Ferenc.

Ostatnim akcentem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów pod obeliskiem oraz odegranie przez orkiestrę uroczystego „Mazurka 3 Maja”.

Jeszcze dziś, o godz. 18.00, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku odbędzie się koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”. Artyści tańcząc i śpiewając zaprezentują barwny program artystyczny ukazujący bogactwo polskiego folkloru. Zapraszamy!