„Od Bałtyku do Tatr” – szlakiem Niepodległej

Wczoraj (20 czerwca) w Muzeum Monet i Medali odbyło się spotkanie z młodzieżą polską zatytułowane:”Od Bałtyku do Tatr – szlakiem Niepodległej”. Jest to projekt, który ma na celu promocję Polski oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Do Polski przyjechali uczniowie z Litwy, Łotwy i Białorusi. Z Częstochowy w projekcie udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i ze Szkoły Podstawowej nr 48.

W spotkaniu uczestniczył ks. Ryszard Umański, prezes Towarzystwa Patriotyczne Kresy w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/02_umanski.mp3]

W tym roku Senat wsparł finansowo akcję, w której Polacy mieszkający poza granicami ojczyzny, mogą odwiedzać ją w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mówi Marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/03_marszalek_karczewski.mp3]

Z młodzieżą spotkał się również abp Wacław Depo.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/04_abp-Depo.mp3]

Uroczystość uświetnił swoimi występami chór szkolny SP 48, soliści Maria Krzywańska, Nikola Świerczyńska oraz Nicole Ujma pod opieką p. Edyty Oracz. Uczennica Maria Pabin wyrecytowała wiersz Kazimierza Wierzyńskiego ” Na rozwiązanie Armii Krajowej”. Podczas spotkania odbyło się też podsumowaniem konkursu literacko-historycznego ” Polska w Kresach zaklęta”. I miejsce otrzymał Szymon Różycki z SP nr 48 w Częstochowie. Konkurs fotograficzny „Kresy znane i nieznane”, pokazano w formie prezentacji multimedialnej, którą podsumował uczeń SP nr 48 Michał Blady.

Zespół Szkół Technicznych mocno zaangażował się w akcję „Od Bałtyku do Tatr” – szlakiem Niepodległej. Mówi dyr. ZST w Częstochowie Rafał Piotrowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/Rafal-Piotrowski.mp3]

Reprezentacja Polaków z Łotwy wzięła udział w akcji. Mówi Sebastian Nowakowski, nauczyciel skierowany do pracy w Państwowym Polskim Gimnazjum w Rezekne.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/Sebastian_Nowakowski.mp3]

W akcję „Od Bałtyku do Tatr”- szlakiem Niepodległej zaangażowana jest również mocno gmina Mstów. Mówi wójt gminy, Tomasz Gęsiarz.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/Tomasz-Gesiarz.mp3]

 

fot. Michał Tkaczyński