Od lutego kolejne zmiany w komunikacji miejskiej

Fot. Radio Fiat

Biuro Inżyniera Ruchu UM Częstochowy informuje, że od 1 lutego zostaną wprowadzone następujące zmiany w komunikacji miejskiej. Zmiany będą dotyczyć linii tramwajowych nr 2 i 3 oraz autobusowych – nr 18, 21, 30, 40, 100.

Linie tramwajowe nr 2 i 3:
Nastąpi korekta rozkładów jazdy z uwagi na zmianę czasów przejazdów pomiędzy przystankami, w celu poprawienia punktualności tramwajów. Częstotliwość kursów nie ulega zmianie.

Linia nr 18:
Na wniosek pasażerek i pasażerów nastąpi zmiana godziny jednego kursu w dni robocze szkolne i wakacyjne. Dotyczy to kursu z ul. Batalionów Chłopskich, który będzie wykonywany o godz. 6.43 w dni robocze szkolne, a o godz. 6.44 w wakacyjne (zamiast dotychczasowej godz. 6.51).

Linia nr 21:
Z uwagi na utrudnienia w ruchu na przebudowywanych ulicach Głównej i Przejazdowej – w celu poprawienia punktualności kursowania – nastąpi całkowita przebudowa rozkładu jazdy w dni robocze szkolne, wakacyjne oraz soboty w godz. 10-19. Prosimy o dokładne sprawdzanie godzin kursów w nowym rozkładzie jazdy!

Linia nr 30:
Na wniosek mieszkańców Wyczerp Górnych, nastąpi zmiana godziny pierwszego autobusu z Jaskrowa z godz. 4.53 na 4.47. Dotyczy to dni roboczych szkolnych, wakacyjnych i sobót.

Linia nr 40:
Nastąpi zmiana całego rozkładu jazdy, z uwagi na jego powiązanie z również zmienianym rozkładem tramwajowym na linii nr 2.

Linia nr 100:
W celu poprawienia punktualności kursowania, zostaną przesunięte godziny odjazdów z przystanku ,,Mała” w kierunku ul. Jesiennej. Od przystanku ,,Jesienna” rozkład jazdy w kierunku Śródmieścia zmieni się minimalnie.

Biuro Inżyniera Ruchu przypomina także, że na wszystkich liniach komunikacji miejskiej – w okresie ferii, czyli od 14 do 25 lutego – będą obowiązywały wakacyjno-feryjne rozkłady jazdy, wyszczególnione kolorem niebieskim na wydrukach dostępnych na przystankach.

źródło: Biuro Inżyniera Ruchu UM Częstochowy