Powstanie nowa mapa hałasu dla Częstochowy

Mapa akustyczna Częstochowy 2017/źródło: e.czestochowa.pl

Częstochowa rozstrzygnęła przetarg na opracowanie nowej strategicznej mapy hałasu. Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm z Wrocławia oraz Sopotu. Koszt realizacji projektu opiewa na kwotę ponad 424 tys. zł.

Mapa powinna powstać do końca maja 2022 roku, a celem jej powstania jest uwzględnienie i zaktualizowanie m.in. obecnego wpływu ruchu autostradowej obwodnicy miasta na komfort życia mieszkańców w pobliżu – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/01/1_MAPA_HALASU_21_01_2022.mp3]

Zamówienie dla wykonawców miejskiej mapy hałasu obejmuje m.in. przeprowadzenie pomiarów hałasu drogowego, kolejowego, tramwajowego i przemysłowego, a także opracowanie sprawozdań z pomiarów, zebranie kompletu danych wejściowych i opracowanie części opisowej oraz graficznej mapy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/01/2_MAPA_HALASU_21_01_2022.mp3]

Konieczność sporządzenia mapy akustycznej dla miast wynika z ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Ostatnia aktualizacja mapy akustycznej dla Częstochowy miała miejsce w 2017 roku. Zgodnie z zapisem ustawy POŚ, mapy akustyczne na potrzeby stanu akustycznego środowiska sporządzą się co pięć lat. Mapa ta stanowi podstawowe źródło danych wykorzystywanych do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla Państwowego Monitoringu Środowiska oraz tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.