Od nowego roku Przyrów będzie miastem

Od 1 stycznia 2024 region częstochowski wzbogaci się o kolejne miasto. Leżący nieco ponad 30 km na wschód od Częstochowy Przyrów uzyska prawa miejskie.

Na początku bieżącego roku do grona miast województwa śląskiego dołączyły Włodowice oraz podczęstochowski Olsztyn. Teraz warunki do otrzymania praw miejskich spełnił Przyrów. Jak twierdzi wójt gminy Robert Tomasz Nowak, proces nie był łatwy ani krótkotrwały, ale udało się wszystko doprowadzić do pozytywnego efektu:

Jak wspomniał wójt Nowak, 77% ankietowanych mieszkańców Przyrowa było za tym, żeby starać się o odzyskanie praw miejskich. Wynik robi wrażenie, ale pojawiały się obawy, czy przy zmianie statusu na miejski nie obejdzie się bez różnego rodzaju konsekwencji dla przyrowian:

Osadnictwo w okolicach dzisiejszego Przyrowa zaczęło rozwijać się od XIII wieku. Król Kazimierz Wielki wydał 15 marca 1369 roku przywilej dla Jakuba Rechcickiego z Nagłowic lokujący miasto Przyrów na ważnym szlaku komunikacyjnym łączącym Małopolskę z Wielkopolską, biegnącym z Krakowa przez Lelów, a dalej Radomsko, Sieradz do Kalisza i Poznania lub Torunia i Prus. Upadek znaczenia Przyrowa i ograniczenie rozwoju spowodowane było zmianą trasy głównej drogi z Krakowa do Wielkopolski, oraz ogromnymi zniszczenia dokonanymi przez Szwedów w XVII wieku (pozostało około 30% zabudowy) i rokosz Lubomirskiego.