Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny – czym właściwie jest

ARTYKUŁ SPONSOROWANY. Odszkodowania powypadkowe związane są z różnym typem wypadków oraz urazów, będących wynikiem szkody. Można otrzymać je nie tylko za cierpienia fizyczne, lecz również urazy psychiczne – nie tylko po wypadkach komunikacyjnych, lecz także po wypadku związanych z rolnictwem czy za śmierć bliskiej osoby w wypadku (nawet jeżeli odbył się on bez bezpośredniego uczestnictwa osoby poszkodowanej). O odszkodowanie po wypadku drogowym można ubiegać się do 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a także osobie związanej do jej naprawienia. Termin ten może trwać nawet 20 lat w sytuacji, gdy szkoda wystąpiła w drodze czynu przestępczego. Wyróżniamy różne rodzaje wypadków komunikacyjnych, które kwalifikują się do odszkodowania. Warto je poznać, a przy tym dowiedzieć się, co należy zrobić bezpośrednio po wystąpieniu wypadku.

Rodzaje wypadków i instrukcja postępowania po doświadczeniu szkody

Zdarzenia kwalifikujące się do odszkodowania dzieli się na dwie podstawowe grupy, jakimi są wypadki oraz kolizje. Z pierwszym rodzajem mamy do czynienia wtedy, gdy co najmniej jeden z uczestników zdarzenia został ranny bądź doszło do jego śmierci. W kolizjach dochodzi zaś do szkód w mieniu (przykładem takich zdarzeń są wszelkiego rodzaju stłuczki). Każdej osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym należy się rekompensata za poniesione przez niego straty materialne oraz konsekwencje zdrowotne. Najczęściej odszkodowanie za wypadek należne jest z OC sprawcy zdarzenia; pasażerowie i kierowca mogą otrzymać odszkodowanie z polisy NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku gdy mamy do czynienia z wypadkiem komunikacyjnym, odszkodowanie powypadkowe należne będzie każdemu poszkodowanemu: kierowcy, pasażerom, pieszym, rowerzystom czy użytkownikom innych środków transportu. To sprawca ponosi cywilną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody; według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, powinien być on ubezpieczony w ramach polisy OC pojazdu. To bardzo ważne, by osoby poszkodowane po wypadku (i uzyskaniu niezbędnej pomocy medycznej), zgłosiły szkodę u ubezpieczyciela, u którego sprawca miał wykupione OC komunikacyjne. W przypadku zgłoszenia takiej szkody, firma ubezpieczeniowa powinna oszacować jej wartość. Po inspekcji przygotowany zostaje kosztorys, pozostawiając poszkodowanemu dwie opcje do wyboru:
akceptację – wiążącą się z wypłatą odszkodowania w kwocie wymienionej w kosztorysie;
zanegowanie – osoba poszkodowana ma prawo przedstawić własną wycenę bądź podać argumenty, przez które uważa, że przedstawiona wartość szkody jest niewspółmiernie niska.
Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie satysfakcjonującego rozwiązania, osoba poszkodowana powinna zebrać niezbędną dokumentację, do której należy protokół policyjny sporządzony przez funkcjonariuszy po interwencji na miejscu zdarzenia, a także oświadczenie sprawcy wypadku czy kolizji, z podanymi w nim informacjami na temat wypadku. Dodatkowo, warto przygotować teczkę z fotografiami miejsca wypadku i szkód doznanych przez osobę poszkodowaną, a także zebrać pełną dokumentację medyczną. Wszystko to należy przedstawić u ubezpieczyciela przy staraniu się o odszkodowanie.

Czy skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej zwiększa szansę na uzyskanie odszkodowania?

Samodzielne dochodzenie do odszkodowania z OC sprawcy wypadku bądź jednorazowego odszkodowania z ZUS czy KRUS wymaga pokładów czasu, cierpliwości oraz wiedzy niezbędnej do negocjacji z zakładami ubezpieczeniowymi. Właśnie z tego powodu wielu poszkodowanych podejmuje decyzje o skorzystaniu z pomocy profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej. Na stronie www.tuodszkodowania.pl można zapoznać się z podstawową wiedzą na temat ubiegania się o odszkodowanie, a także skorzystać ze specjalistycznej porady. AIF Kancelaria pomaga w uzyskaniu dochodzenia odszkodowań komunikacyjnych, które są przede wszystkim satysfakcjonujące dla osoby poszkodowanej. Warto powierzyć swoją sprawę w ręce ekspertów, którzy będą gotów walczyć o najkorzystniejszy możliwy wynik spawy.