Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

sw.maksymilian

W tym roku już po raz IX startuje Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie. Do wzięcia udziału zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych, dla których organizowany jest konkurs plastyczny oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których olimpiada przybiera formę teoretyczną.

Uczniowie szkół podstawowych, chcący wziąć udział w olimpiadzie, będą mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej na określony temat, który w tym roku brzmi: „Rozkwit Niepokalanowa”. Regulamin Olimpiady zawiera fragment tekstu opisujący to wydarzenie. Uczeń razem z opiekunem wybiera wątek, który chce zaprezentować. Prace powinny być wykonane samodzielnie i na temat, w formacie A3, wykorzystując jedną z technik (określonych w Regulaminie Olimpiady) w danej grupie wiekowej. Na odwrocie każdej pracy powinna być przyklejona informacja według wzoru umieszczonego w regulaminie. Ilość nadsyłanych prac jest ograniczona. Z klas 0-III oraz IV-VI mogą być nadesłane po trzy prace. Czyli z każdej szkoły podstawowej oczekujemy maksymalnie sześciu prac. Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2014 r. Natomiast ogłoszenie wyników odbędzie się 17 listopada 2014 r. Szczegóły dotyczące olimpiady znajdziemy na stronie internetowej www.olimpiada.franciszkanie.pl. Organizatorami olimpiady jest klasztor Ojców Franciszkanów w Siedlcach, Kurie Prowincjalne Ojców Franciszkanów z siedzibami w Warszawie, Gdańsku i Krakowie, oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.