Otwarcie wystawy XXIX Międzynarodowego Pleneru Miejskiego

Finisaz-7-720x480

22 lutego o godz. 18.00 w Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica odbędzie się otwarcie wystawy XXIX Międzynarodowego Pleneru Miejskiego. Komisarzem pleneru jest Dawid Adam Bocheński.

Tematem przewodnim pleneru było abstrakcyjne spojrzenie na Częstochowę, pod względem formy, rytmu, czy wreszcie artystycznych odczuć zwykłej egzystencji żyjących w niej na co dzień artystów, a także twórców, którzy tylko z powodu uczestnictwa w plenerze zetknęli się z Częstochową. W plenerze wzięli udział znakomici artyści zajmujący się od lat sztuką abstrakcyjną oraz ci, dla których abstrakcja jest swego rodzaju odskocznią od własnych działań twórczych. Abstrakcyjne spojrzenie daje szerokie spektrum możliwości twórczych, które będą można zobaczyć na wystawie.
Artyści biorący udział w plenerze: Romualda Anioł – Lubas, Dawid Adam Bocheński, Paulina Bocheńska, Krzysztof Cechowicz, Ilona Cieślak, Elżbieta Chodorowska, Urszula Chodorowska, Mariusz Chrząstek, Tomasz Kokott, Antoni Konarzewski, Krzysztof Kopeć, Jolanta Madej, Krzysztof Kamil Malewicz, Tomasz Andrzej Man, Maria Ogłaza, Marian Panek, Magdalena Roszak,Marija Saczko, Rafał Stępniak, Jacek Sztuka, Stanisław Marek Śledziński, Grażyna Tarkowska, Witold Trzepizur, Michał Walczak.