Po wizycie Papieża Franciszka

urząd miasta 4

Częstochowa podsumowała wizytę w naszym mieście Papieża Franciszka. Podkreślono cierpliwość mieszkańców w związku z ograniczeniami w zakresie komunikacji. Wojewoda Śląski przekazał miastu system łączności cyfrowej wart 100 tys., do systemu wspomagania działań ratowniczych. Z monitoringu Straży Miejskiej w 80 % korzystały służby przy odszukiwaniu osób zaginionych.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych zanotował 106 interwencji medycznych. Podczas wjazdu Papieża urodziła się nowa obywatelka Częstochowy; na drugie otrzymała imię Franciszka.

Koszty przygotowań to ponad 3 mln zł, z tego: 2,5 mln to dotacja z budżetu państwa, Wojewoda Śląski przekazał 620 tys., Wojewoda Małopolski – 48 tys. dla Miejskiego Szpitala Zespolonego i 99 tys. dla Stacji Pogotowia Ratunkowego. Wkład własny miasta to 633 408 zł.

AD