Podsumowanie programu szczepienia przeciwko HPV

Injection_Syringe_01

Zarząd Powiatu dokonał podsumowania prowadzonego w 2014 roku programu profilaktycznego szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Z bezpłatnych szczepień skorzystały 362 dziewczynki w wieku 11 i 12 lat. Realizatorem programu był SANUS SP z o.o. NZOZ Przychodnia Lekarska w Częstochowie, mieszcząca się przy ul. Kopernika 45, który korzystał z podwykonawców, czyli przychodni lekarskich z terenu powiatu częstochowskiego. Dziewczęta szczepione były szczepionką czterowalentną przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV typ:6,11,16,18 – nazwa Silgard.

W ramach programu jego realizator w dniu 9 czerwca ub. r. zorganizował spotkanie z dr n. med. Anną Bartosińską–Dyc – specjalistą ginekologiem z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, która przekazała informacje odnośnie szczepień i wirusa brodawczaka ludzkiego HPV. W spotkaniu uczestniczyli lekarze oraz pielęgniarki z przychodni lekarskich, bezpośrednio wykonujący szczepienia. Na potrzeby programu przygotowane zostały plakaty informacyjne, które rozesłano do przychodni lekarskich z terenu powiatu.

Podawanie pierwszej dawki szczepionki odbywało się w miesiącach kwiecień – czerwiec, drugiej: czerwiec – sierpień, zaś trzecia dawka podawana była w okresie październik – grudzień. Łącznie podano 1086 dawek szczepionki.

Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 130.596,48 zł, z czego koszt szczepionek to 103.166,48 zł, koszt badań – 16. 290 zł, koszt szczepienia – 10. 860 zł, koszt przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej – 280 zł.

Powiat Częstochowski w 2014 roku na realizację programu przeznaczył kwotę: 135.000 zł. W związku z powyższym, realizator zwrócił do budżetu powiatu niewykorzystaną część dotacji w wysokości: 4.403.52 zł. Jeśli radni powiatowi wyrażą zgodę, kwota ta zostanie wykorzystana na kontynuowanie programu w roku 2015.