Podsumowano częstochowskie działania „NURD”

policja

Wczoraj na terenie całego kraju w godzinach od 6.00 do 22.00 policjanci przeprowadzali działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Częstochowscy policjanci nałożyli blisko 200 mandatów, 29 osób pouczyli, skierowali też 4 wnioski o ukaranie do sądu.
W częstochowskich działaniach brało udział łącznie 55 policjantów i 3 strażników miejskich. W trakcie akcji stróże prawa odnotowali 142 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami silnikowymi oraz 89 wykroczeń popełnionych przez pieszych. Podczas trwania działań policjanci łącznie nałożyli 198 mandatów karnych, skierowali 4 wnioski o ukaranie do sądu oraz pouczyli 29 osób. Do najczęstszych wykroczeń popełnianych przez pieszych należało przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.