Politechnika Częstochowska uruchomiła „Fabrykę Pomysłów”

W poniedziałek 20 listopada w gmachu Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej uroczyście uruchomiono „Fabrykę Pomysłów”, czyli wyznaczonego fragmentu kompleksu, który dedykowany jest wymianie pomysłów, dyskusji oraz promocji pracy zespołowej.

Otwarcie przearanżowanej kondygnacji biblioteki, nazwanej „Fabryką Pomysłów” zgromadziło wielu znamienitych gości, w tym władze uczelni oraz przedstawicieli władz miasta. Jednym z uczestników otwarcia był prof. Norbert Sczygiol, rektor Politechniki Częstochowskiej, dla którego nowa przestrzeń ma być kuźnią pomysłów:

Podobnego zdania jest prof. Jerzy Wysłocki, prorektor ds. Nauki, który uważa, że otwarcie „Fabryki Pomysłów” tchnie nowego ducha w bibliotekę oraz uatrakcyjni ją dla młodych ludzi, nie tylko studentów:

Dagmara Bubel, dyrektora biblioteki, zaznacza, że projekt, chociaż przygotowany głównie z myślą o studentach, jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Częstochowy i regionu, niezależnie od wieku:

W których godzinach gmach będzie dostępny dla ludzi zewnątrz?

Idea „Fabryki Pomysłów” jest jedną z wielu, podejmowanych przez władze częstochowskich uczelni wyższych, zarówno Uniwersytetu oraz Politechniki, której celem jest promocja edukacji oraz dialogu, zarówno między przedstawicielami świata akademickiego, jak i zwykłymi mieszkańcami.

Fabryka Pomysłów Politechnika, 20.11.2023