Ponad 100 km linii kolejowych w województwie śląskim z programu Kolej Plus

Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosili dziś, że ponad 1200 km linii kolejowych w Polsce, w tym ponad 100 km w województwie śląskim, będzie mogło zostać objętych dofinansowaniem w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyła ocenę dokumentów ze wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi, które przygotowały samorządy województw. Wszystkie zgłoszone projekty były oceniane według takich samych kryteriów określonych w wytycznych naboru, uwzględniając różne aspekty, m.in. demograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych.

Do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje w 11 województwach. Najwięcej, czyli 7, będzie mogło zostać przeprowadzonych w województwie śląskim. Pozwolą one na rewitalizację, odbudowę lub rozbudowę 112 km linii kolejowych w naszym regionie.

– Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj przedstawić niezwykle ważny program dla całej Polski. Program, który mówi o odbudowie, odtworzeniu linii kolejowych – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – To ważny moment, ponieważ w III Rzeczpospolitej dochodziło do likwidowania linii kolejowych – dodał.

Z kolei Minister Andrzej Adamczyk pogratulował samorządom, których projekty zostały zakwalifikowane do realizacji. – Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Duże zainteresowanie samorządów Programem świadczy o tym, że kolej jest ważnym elementem rozwoju regionów – zaznaczył.

W ramach programu Kolej Plus możliwa jest realizacja w pierwszej kolejności 17 projektów liniowych w ramach dostępnej alokacji, a po jej zwiększeniu – łącznie 34 projektów liniowych. Pierwsze przetargi mogą ruszyć pod koniec 2022 roku, co będzie uzależnione od podpisywania umów pomiędzy PKP PLK SA a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektów.