Poręba: nie będzie likwidacji szkół

18-02-2015-Poręba-likwidacja-szkol-2

11 na 14 radnych przeciw likwidacji szkół – to wynik wczorajszego głosowania  (23 lutego) podczas sesji Rady Miejskiej w Porębie koło Zawiercia, podczas której decydowano o losie dwóch podstawówek w mieście. Przyczyną planowanego przez burmistrza Ryszarda Spyrę zamknięcia szkół była fatalna sytuacja budżetu Poręby.

Sprawa dotycząca likwidacji porębskich podstawówek ciągnie się od początku lutego. Wtedy to, wbrew wcześniejszym deklaracjom, burmistrz miasta podjął decyzję o potrzebie zamknięcia dwóch szkół ze względu na katastrofalną sytuację budżetu Poręby. Wcześniej zmniejszył kursy autobusów jeżdżących do Zawiercia oraz skrócił czas pracy latarni miejskich. Zmianę stanowiska tłumaczył szybko pogarszającą się sytuacją finansową. Informacja o zamknięciu szkół spowodowała protesty uczniów i nauczycieli, w Porębie odbył się szereg spotkań, w których wziął udział również Ryszard Spyra. Decyzji nie zmienił. Wszystko zależało od wyniku poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej. Ta odrzuciła propozycję zamknięcia szkół. Burmistrz zapowiada, że to nie koniec poszukiwania oszczędności.

Jak informował burmistrz Poręby, Regionalna Izba Obrachunkowa zobowiązała go do przedstawienia w ciągu pół roku planu oszczędnościowego na kwotę ok. czterech milionów złotych.