Przedłużenie Racławickiej jeszcze w tym roku

wizualizacja_raclawicka_przedluzenie_sli

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogłosił przetarg na realizację części drogowej przedłużenia ul. Racławickiej do ul. Staszica. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku – z końcem listopada. Część zadania związana z zagospodarowaniem przyległego terenu m.in. zielenią i placem zabaw zostanie zlecona po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Decyzję o ostatecznym kształcie przebudowy tego ważnego obszaru ścisłego centrum miasta podjęto po konsultacjach z mieszkańcami. Przez cały czerwiec ubiegłego roku częstochowianie mogli zgłaszać swoje pisemne uwagi i opinie w sprawie planowanej inwestycji. W ramach konsultacji odbył się też audyt dotyczący bezpieczeństwa drogowego oraz otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych.

Przebudowa ma trzy podstawowe cele: udrożnienie komunikacji, przyjazne i estetyczne zagospodarowanie dotychczas nieco zaniedbanego zaplecza centrum miasta oraz stworzenie wygodnego zaplecza parkingowego dla mieszkańców, gości oraz lokalnych przedsiębiorców.

Na ul. Racławickiej inwestycja drogowa obejmie m.in: budowę nowej jezdni o szerokości od 6 do 7,5 m (na łukach) oraz chodnika po stronie północnej i południowej, przebudowę nawierzchni na wszystkich przyległych chodnikach i zjazdach do posesji, zagospodarowanie zielenią placyków w odcinku początkowym przy ul. Kilińskiego oraz wyposażenie ich w miejsca odpoczynku z ławkami i koszami na śmieci.

Z kolei w ramach połączenia od ul. Staszica planowana jest budowa nowej jezdni o szerokości od 5,5 m do 7 m (promienie łuków na włączeniu w ul. Jasnogórską) oraz  chodnika po stronie zachodniej  i wschodniej. Będzie tam też zatoka autobusowa, dodatkowy wydzielony chodnik po stronie południowej z wnękami na ławki i kosze na śmieci oraz miejsca do odpoczynku w pobliżu przychodni. Przebudowane zostaną kanały wodociągowe, a na obu objętych inwestycją ulicach pojawi się nowe oświetlenie.

Planowany termin zakończenia tego zakresu inwestycji to 30 listopada bieżącego roku.

Reszta prac związanych z zagospodarowaniem terenu zostanie zrealizowana osobnym zamówieniem, z uwagi na inny tryb postępowania administracyjnego w tej sprawie, związany z uzyskaniem najpierw decyzji o warunkach zabudowy, a obecnie składaniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Na wykonanie części drogowej MZDiT uzyskał już decyzję w drodze specustawy (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – ZRID), dlatego mógł rozpisać przetarg wykonawczy.

Materiał z konsultacji społecznych dot. przedłużenia ul. Racławickiej do ul. Staszica wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego jest dostępny pod linkiem:
http://konsultacje.czestochowa.pl/?p=5616

Grafika: Wizualizacja wlotu ul. Racławickiej w ul. Kilińskiego

źródło: http://www.czestochowa.pl/