Regionalny System Ostrzegania

2

Regionalny System Ostrzegania obejmuje swym zasięgiem cały kraj. Wdrożenie projektu od 1 stycznia 2015 r. poprzedzone zostało pilotażem (grudzień 2013 – sierpień). Bezpłatna aplikacja mobilna RSO dostępna jest w sklepach dla poszczególnych systemów operacyjnych (Android, iOS, WindowsPhone Google Play). Aplikację można wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”. Umożliwia dostęp do komunikatów generowanych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich w każdym województwie.

Komunikaty/ostrzeżenia rozpowszechniane w ramach RSO obejmują następujące kategorie tematyczne: ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, stany wód (wodowskazów). Ponadto w części „dla kierowców” RSO zawierać może informacje drogowe. Aplikacja zaopatrzona została również w część zawierającą poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Komunikat generowany jest przez wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, a następnie w naziemnej telewizji cyfrowej (telewizja regionalna) i aplikacjach telefonicznych.

W związku z pojawiającymi się sygnałami, dotyczącymi braku lub niewielkiej ilości generowanych w systemie komunikatów/ostrzeżeń, warto dodać, że informacja o braku ostrzeżeń do wyświetlenia oznacza, że w danym województwie nie obowiązują w danym momencie żadne ostrzeżenia hydrologiczne, meteorologiczne, drogowe czy inne.