Różne drogowe roboty, więc i możliwe utrudnienia

Ten tydzień to na ulicach Częstochowy równanie dróg, remonty nawierzchni, odtwarzanie oznakowania poziomego czy usuwanie chwastów i zamiatanie trudno dostępnych miejsc.

Już 16 marca ruszyły prace przy równaniu dróg w technologii ,,Patcher” (czyli jedną maszyną realizującą wszystkie etapy procesu – oczyszczanie, osuszanie, spryskiwanie emulsją, wypełnianie mieszanką, posypywanie grysem). Takie roboty trwały bądź trwają na Lisińcu, Wyczerpach i Stradomiu. Wszędzie tam występowały bądź mogą występować pewne utrudnienia w ruchu.

Od 20 marca (środy) prowadzony będzie remont nawierzchni na ul. Jesiennej (na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Bohaterów Katynia), alei Pokoju (od ul. Łukasińskiego do ul. Korfantego), ul. Olszyńskiej (odcinek Szpitalna – Rondo im. Marka Czarnego) oraz na ul. Szpitalnej.

Do 22 marca – przy sprzyjającej aurze – prowadzone będą prace związane z odtwarzaniem oznakowania poziomego. W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie strefy płatnego postoju oraz wyznaczających miejsca dla kierowców z niepełnosprawnością ,,kopert” – jeśli tylko ich stan wymaga interwencji.

Do 24 marca – w ramach bieżącego utrzymania dróg – zaplanowano również prace takie jak np. usuwanie chwastów, samosiejek czy żwiru i piasku w miejscach, do których nie jest w stanie dotrzeć zamiatarka (rogi przy krawężnikach, otoczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, znaków drogowych etc.).

Źródło: UM Częstochowa