Rozstrzygnięto XVII Galę Wolontariatu „Agape”

Znamy laureatów XVII Gali Wolontariatu, corocznie organizowanej przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” z Częstochowy. Tegoroczne wydarzenie było tym bardziej wyjątkowe, bo stanowiło okazję do świętowania 30-lecia założenia Stowarzyszenia.

Gala jest podsumowaniem konkursu „Barwy Wolontariatu”, podczas którego organizacje i osoby fizyczne mogły zgłaszać kandydatów aktywnie działających na rzecz pomocy innym. Prezes Stowarzyszenia „Agape”, Kazimierz Słobodzian przyznaje, że okrągła rocznica to doskonały czas na podsumowanie dotychczasowych działań i patrzenie z nadzieją w przyszłość:

Zwycięzców nagrodzono w pięciu kategoriach: wolontariat do i po 25. roku życia, „Koordynator Wolontariatu”, „Wolontariat Grupowy” oraz „Wolontariat Międzynarodowy”. Jednym z trzech laureatów w kategorii wolontariat do 25 lat została Dorota Wąs, reprezentująca Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem SPOZA z Częstochowy:

Wśród nominowanych w kategorii „Wolontariat Grupowy” było Stowarzyszenie HelpCzewa, które, choć w tym roku nie zostało laureatem, swoim przykładem pokazuje, że pomoc grupowa potrafi być niezwykle efektywna i potrzebna. Natalia Nowakowska, wiceprezes Stowarzyszenia powiedziała, że chociaż ich instytucja ma krótką historię, działa prężnie i ma na swoim koncie wiele akcji pomocowych:

Nagrodzoną w kategorii „Wolontariat powyżej 25. roku życia” została Teresa Surlej, która na co dzień jest wolontariuszem w Stowarzyszeniu Częstochowskie Amazonki. Działania laureatki docenia i wspiera Elżbieta Markowska, która mówi, że praca wolontariusza-amazonki to często praca osoby, która sama borykała się z różnymi problemami:

Laureatami w kategorii „Wolontariat do 25. roku życia” zostali: Dorota Wąs, Wiktoria Radło oraz Weronika Rabęda. W kategorii „Wolontariat powyżej 25. roku życia” zwyciężyli: Teresa Surlej oraz Dariusz Buntiłow. Laureatką „Koordynatora Wolontariatu” została Julia Cyran, natomiast „Wolontariatu Grupowego” – Grupa Wolontariuszy działająca przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krzepicach. Laureatami V kategorii, jaką był „Wolontariat Międzynarodowy”, nagrodzono Grupę Ce.Se.Vo.Ca z Włoch oraz Valentynę Sadovets.

BNO

 

Galeria: Radio Fiat/BNO

Rozstrzygnięto XVII Galę Wolontariatu „Agape”