Ruszył nabór wniosków do programu „Dostępny lekarz”

Fot. ezdrowie.gov.pl

Studenci VI roku kierunków medycznych mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach programu „Dostępny lekarz”. Celem projektu jest zachęcenie przyszłych lekarzy do rozpoczęcia pracy w Częstochowie. Termin naboru wniosków kończy się 30 września.

Realizacja programu „Dostępny lekarz” zakłada m.in. przyznanie stypendium studentom uniwersytetów medycznych, którzy zobowiążą się do podjęcia pracy (przynajmniej przez 3 lata) w częstochowskiej publicznej placówce medycznej podległej samorządowi, zaraz po zakończeniu kształcenia (nie później niż w ciągu 18 miesięcy). Więcej na ten temat mówi Anna Mielczarek, kierownik Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/1_ruszyl_Mielczarek_21_07_2020.mp3]

„Dostępny lekarz” jest składową programu „Teraz lepsza praca”, który zakłada utrzymanie wykwalifikowanych pracowników w Częstochowie oraz kształcenie nowych kadr na potrzeby biznesu. Jednym ze stypendystów programu „Dostępny lekarz” jest Jan Wojtysiak.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/07/2_ruszyl_Wojtysiak_21_07_2020.mp3]

Stypendium będzie przyznawane na okres dziewięciu miesięcy. Mogą na nie liczyć studenci, którzy zaliczyli w terminie V rok studiów, mają wpis na kolejny rok akademicki i uzyskali średnią ocen minimum 3,5.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów (w załączniku) można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do 30 września na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Dostępny lekarz”.

ABK