Śląskie promuje regionalne marki

graf. UMWS

Trwa nabór do katalogu produktów i usług eksportowych Made inSilesia.
Made inSilesia Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działające w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przygotowuje katalog „Made inSilesia”, stanowiący spis produktów eksportowych województwa śląskiego.
Opracowanie zostanie przygotowane w polskiej i angielskiej wersji językowej. Katalog ukaże się w wersji drukowanej oraz zostanie opublikowany w formacie pdf na stronie internetowej ŚCOIE.
Celem wydawnictwa jest prezentacja potencjału gospodarczego województwa śląskiego, jak również promocja firm oraz produktów i usług eksportowych z naszego regionu. Katalog będzie rozpowszechniany podczas spotkań oraz międzynarodowych wydarzeń takich jak targi, wystawy, konferencje, fora gospodarcze i misje handlowe. Zostanie ponadto przesłany do regionów partnerskich Województwa Śląskiego, do polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych oraz Zagranicznych Biur Handlowych.
Umieszczenie wizytówki firmy w katalogu oraz jej promocja są bezpłatne.
Warunkiem wpisu do katalogu jest rejestracja firmy na terenie województwa śląskiego. Liczba firm, które mogą być promowane, jest ograniczona. O umieszczeniu wizytówki firmy w katalogu decyduje kolejność poprawnie przesyłanych zgłoszeń.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przygotowania wizytówki firmy w katalogu zamieszczono na stronie invest-in-silesia.pl.
Termin na przesłanie formularza, oświadczenia oraz materiałów graficznych mija 22 października 2021 roku.
Kontakt i dodatkowe informacje w sprawie katalogu:
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
tel. 32 77 40 612
e-mail: coie@slaskie.pl

źródło: UMWS